Stadsdeel Amsterdam-West en de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) zijn naar de rechter gestapt voor een ruzie om het orgel.

De PKA wilde het mechaniek van de orgel vervangen, maar daar was het stadsdeel het niet mee eens. Het orgel is namelijk een monument en zoals bij alle andere monumenten in de stad geldt: daar mag niet zomaar aan geklust worden.

Monumentale waarde

De PKA was echter van mening dat alleen het orgelfront van monumentale waarde is en zag daarom geen probleem in het vervangen van het binnenwerk.

De rechtbank gaf uiteindelijk het gelijk aan het stadsdeel. Volgens de rechter "dient het gehele orgel als gemeentelijk monument te worden beschouwd, ook al wordt de mechaniek niet expliciet in de omschrijving ervan genoemd."

Alternatieven

Volgens de rechter heeft de PKA onvoldoende aangetoond dat er geen alternatieven zijn voor de sloop van het binnenwerk. Daarnaast oordeelde de rechtbank "de uitoefening van de godsdienst met behoud van het orgel, niet onmogelijk of onredelijk moeizaam te achten."