Stadsdeel Centrum heeft 9.000 bewoners een enquete gestuurd over de herinrichting van de zogeheten Eilandenboulevard. Met de enquête moet er een definitief besluit worden genomen over de herinrichting van het gebied.

Al meer dan vijf jaar wordt er gepraat over het opknappen van de Kattenburger- en Wittenburgergracht, vlakbij het Scheepvaartmuseum.

Woonbootbewoners en bestuurders liggen sinds 2010 met elkaar overhoop over de herinrichting. Voor de straat liggen nu twee varianten voor de herinrichting op tafel.

Bij de variant van het stadsdeel komt er een breed wandelpad langs het water, directe omwonenden willen een smalle stoep met daarnaast een fietspad.

De enquête moet nu duidelijk maken waar de voorkeur van de buurt naar uitgaat. In het najaar volgt een definitief besluit van het stadsdeel.