De gemeente ziet niets in plannen van de VVD om ambtenaren te dwingen aan het werk te gaan op de Dag van de Arbeid (1 mei) en Goede Vrijdag.

Eerder dienden de liberalen daartoe een initiatiefvoorstel in, omdat de vrije dagen "niet meer van deze tijd" en bovendien te duur zouden zijn.

In een reactie op dat voorstel laat wethouder Pieter Litjens (VVD, Personeel en Organisatie) weten dat de extra betaalde vrije dagen voor de 14.000 ambtenaren in de stad onlangs uitonderhandeld zijn door de vakbonden en vastgelegd in de cao. Bovendien levert het schrappen van de Dag van de Arbeid en Goede Vrijdag minder geld op dan gedacht.

Waar de VVD in een berekening uitgaat van een besparing van 3 miljoen euro bij het opgeven van de dagen, stelt Litjens dat dat bedrag minder groot is. Dit omdat het gemeentehuis en de balies ook open moeten zijn indien de ambtenaren blijven werken op beide dagen.

Dienstverlening

VVD-raadslid Rik Torn, die zich had ingespannen voor het afschaffen van de vrije dagen, neemt daar geen genoegen mee. "Ik vind dat een verkeerd uitgangspunt. Het gaat mij niet om de kosten, maar om betere dienstverlening naar de inwoners van deze stad."

"De Amsterdammers worden dubbel gepakt, want ze staan voor een dichte deur op 1 mei en Goede Vrijdag en hebben een dag later te maken met langere wachttijden", zegt hij tegen De Telegraaf.

Eind van de zomer wordt het punt besproken in de gemeenteraad. De gemeente is één van de laatste werkgevers in het land waar werknemers op 1 mei en Goede Vrijdag vrij hebben.