Amsterdam wekt de meeste zonne-energie op van alle Nederlandse gemeenten. De hoofdstad deelt de eerste plaats met Zwolle en Súdwest Fryslan.

Dat blijkt uit een rapport van Natuur & Milieu. De stichting onderzocht alle bijna vierhonderd Nederlandse gemeenten op de hoeveelheid opgewekte zonne-energie.

Afgezet naar het aantal inwoners staat Amsterdam echter rond de 390ste plek. "Dit lijkt logisch, gezien hun woningvoorraad: veel gestapelde bouw en huurwoningen en een iets lager dan gemiddeld inkomen zijn geen gunstige voorwaarden voor het plaatsen van zonnepanelen door bewoners", stelt Natuur & Milieu

"Tegelijkertijd laat onder meer Amsterdam zien dat met beleid en creativiteit ook in deze steden veel te bereiken is en dat de vele gemeentelijke maatregelen voor zonne-energie hun vruchten afwerpen."