Onderzoekers weten eindelijk waar het ondergrondse geluid rond de Nieuwmarkt-buurt vandaan komt. Sinds twee jaar klagen meerdere buurtbewoners over een laag, brommend geluid dat onder hun woningen vandaan komt.

Het geluid blijkt te worden veroorzaakt door een zogeheten ES-las. die deel uitmaakt van het metrospoor.

Al langer vermoedden de onderzoekers van Dienst Metro dat de geluiden door de metro werden veroorzaakt, maar het bleef een raadsel waar het geluid precies vandaan kwam.

Vorig jaar werd er in april en december gekeken of het geluid was veranderd ten opzichte van de jaren '80, toen de metro werd opgeleverd. "Het trillingsniveau bleek op één locatie inderdaad gestegen", zegt Bauke Hoogzaad op de Noord/Zuidlijn-website.

Pentagon

Het geluid bleek afkomstig van elektrische scheidingslassen in het metrospoor onder het gebouw Pentagon. Deze lassen verbinden de spoorstaven met elkaar.

Een van de vier onderzochte lassen bleek meer geluid te maken dan de rest. De brommende las wordt na de zomer aangepakt.

Uit een ander onderzoek dat TNO uitvoerde in opdracht van stadsdeel Centrum, blijkt dat er in de kelderboxen van het Pentagon muren zijn gemetseld die niet goed zijn geïsoleerd. Hierdoor kunnen trillingen doorgegeven worden aan het gebouw. Het stadsdeel is met de woningbouwcorporaties van het Pentagon in gesprek om dit te verhelpen.