Scholenkoepel OSVO heeft niet goed gereageerd op de uitkomst van het matchingsysteem voor middelbare scholen.

Dat zei D66-fractievoorzitter Jan Paternotte vrijdag in het televisieprogramma Park Politiek op stadszender AT5.

De afgelopen weken ontstond er grote commotie over het systeem, nadat 1.900 Amsterdamse leerlingen niet op hun voorkeursschool werden geplaatst. Nog eens 100 andere leerlingen werden überhaupt niet geplaatst.

"Er waren nu heel veel ouders die het bericht kregen dat hun kind geplaatst is op een willekeurige school in Amsterdam, misschien wel 20 kilometer verderop", zei Paternotte. "Dat hebben de schoolbesturen niet goed gedaan."

'Geen tijd'

Paternotte heeft ook kritiek op de manier waarop het OSVO is omgegaan met klachten. "Ik sprak ouders die naar het OSVO toe waren gegaan. Zij liepen daar naar binnen, maar werden weer de deur uitgeduwd omdat de secretaris had geen tijd voor ze had", aldus de D66-leider. "Op zo'n manier kun je niet omgaan met ouders in Amsterdam."

Het matchingsysteem is dit jaar voor het eerst toegepast. In voorgaande jaren werd er geloot door scholen en werden gemiddeld circa 500 kinderen niet geplaatst. Dat zijn er dit jaar minder, maar daar tegenover staat dat veel kinderen niet naar de school van hun eerste voorkeur kunnen.