De Huurdersvereniging Amsterdam, de Amsterdamse corporaties en de gemeente moeten alle zeilen bijzetten om te voorkomen dat er onvoldoende sociale huurwoningen in de stad overblijven. De komende vijf jaar moeten er zesduizend betaalbare woningen bijkomen.

Daarover zijn vandaag afspraken gemaakt. Amsterdam telt momenteel 220.000 sociale huurwoningen, 170.000 daarvan van zijn in handen van de woningcorporaties en 50.000 in handen van private partijen. 

Met name die laatste vastgoedbezitters knappen woningen op om ze vervolgens beschikbaar te maken voor vrije sector verhuur.  Met de nieuwe woonwet wordt het verhuurders makkelijker gemaakt woningen op te trekken tot boven de huurgrens van 710 euro, waarmee ze niet meer onder sociale verhuur vallen.

De gemeente verwacht dat de komende jaren zo'n 33.000 woningen uit de sociale voorraad zullen verdwijnen. Om de schade te beperken, is nu met de corporaties afgesproken dat zij  jaarlijks 1.200 betaalbare woningen bijbouwen. Daarmee moet de schade enigszins beperkt worden.

Evenwicht

Volgens wethouder Laurens Ivens (SP, wonen) moet er zo een 'dynamisch evenwicht' ontstaan: 'We gaan toe naar een situatie waarin er jaarlijks evenveel woningen aan de sociale huursector onttrokken worden, als er bijgebouwd worden', zegt hij er over.

Ook is er afgesproken dat er minimaal 187.000 sociale huurwoningen in de stad zullen blijven bestaan, al is dat volgens Huurdersvereniging Amsterdam een te lage ondergrens.