Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA) heeft een enquête gestuurd aan alle ouders van groep 8-leerlingen over de uitkomst van het matchingssysteem.

Volgens de stichting heeft scholenkoepel Osvo, die verantwoordelijk is voor het nieuwe matchingssysteem, tot op heden heel weinig inzicht gegeven in de behaalde plaatsingsresultaten.

De stichting denkt dat de enquêteresultaten kunnen uitwijzen welke kinderen door een ruil hun positie zouden kunnen verbeteren.

Deze week bleek dat het nieuwe matchingssysteem, dat er voor moest zorgen dat groep 8-leerlingen niet meer werden uitgeloot, er vooral voor heeft gezorgd dat veel leerlingen niet naar de school van hun eerste keuze kunnen.

Een kwart van alle achtste groepers kunnen dit jaar niet naar hun voorkeursschool, terwijl dat vorig jaar maar vijf procent van alle leerlingen betrof.