Onderwijswethouder Simone Kukenheim (D66) is zeer ontevreden over scholenkoepel Osvo, dat het matchingsysteem voor plaatsing op middelbare scholen uitvoert.

Woensdag bleek dat maar liefst een kwart van de achtstegroepers niet naar hun voorkeursschool kunnen. Dat is een veel hoger percentage dan in eerdere jaren.

Onder ouders bestaat veel onvrede over het systeem. Er zijn veel schrijnende gevallen waarbij kinderen niet op een school zijn geplaatst van hun eerste vijf voorkeuren. Ook duiken er steeds meer verhalen op van kinderen die 'vergeten' zijn en helemaal niet zijn geplaatst.

Geen vertrouwen

Wethouder Kukenheim liet de gemeenteraad weten geen vertrouwen meer te hebben dat de vereniging van schoolbesturen (Osvo) haar taak goed uitvoert. Zij trekt nu de regierol naar de gemeente toe. Gisteren schreef Kukenheim nog dat "alle verantwoordelijkheid bij de schoolbesturen ligt".

Volgens Kukenheim vallen honderd kinderen op dit moment compleet buiten de boot. Die hebben volgens haar de eerste prioriteit. Kukenheim gaat in overleg met ouders en scholen om voor hen alsnog een geschikte plek te vinden.

Er komt dit najaar een grondige evaluatie van het matchingsysteem. Kritiek dat Kukenheim niet genoeg heeft aangedrongen op extra capaciteit bij scholen, wees de onderwijswethouder van de hand.