Amsterdam zet scherper in op de aanpak van radicalisering. Zo wil het stadsbestuur meer bemiddelen tussen groepen die tegenover elkaar staan, onder meer door met elkaar in debat te gaan.

Ook kunnen bedreigde instellingen een eenmalige subsidie krijgen voor beveiligingskosten.

Het grootste risico voor Amsterdam is een aanslag, stelt het college vrijdag in een brief. De gebeurtenissen in Parijs, Brussel en Kopenhagen toonden eerder al aan dat radicalisering kan uitgroeien tot terreur. Amsterdammers die uitreizen naar conflictgebieden en terugkeren, vormen een risico.

Met de inzet van specialisten wil het stadsbestuur voorkomen dat personen radicaliseren. Daarnaast wordt een groep van 150 zogenoemde sleutelfiguren, jongeren met een groot netwerk in hun gemeenschap, getraind op het herkennen van signalen van radicalisering.

Jihadisme

Amsterdam wil verder kwetsbare groepen en individuen aanspreken die onvoldoende weerbaar zijn voor bijvoorbeeld de jihadistische ideologie. Dit gebeurt met speciale projecten waarbij jongeren meer zelfvertrouwen opbouwen en werken aan sociale vaardigheden. Op die manier moet worden voorkomen dat ze radicaliseren.

Ook biedt de gemeente scholen ondersteuning bij het organiseren van activiteiten om lastige en gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om thema's als islamofobie, antisemitisme, homofobie en mensenrechten.

Het college onderzoekt of bij sportverenigingen eenzelfde behoefte is.