Twee zwarte basisscholen in Amsterdam houden een ludieke actie om blanke kinderen te trekken. Leerlingen van de scholen gaan vrijdag in hun buurt langs de deuren, geheel gekleed in het wit. 

Op hun T-shirts staat de tekst 'Is dit wit genoeg voor u?'. Ze delen folders uit waarin om blanke leerlingen wordt gevraagd en de websites van de scholen staan tijdelijk 'op zwart'.

De Avonturijn en de Catharinaschool bevinden zich allebei in gemengde wijken in Amsterdam-Zuid, maar toch heeft meer dan 95 procent van de leerlingen een allochtone achtergrond. Regelmatig dringen allochtone ouders er bij het schoolbestuur op aan actie te ondernemen.

''Ze willen dat wij er iets aan doen dat hun kinderen kunnen integreren, als voorbereiding op de maatschappij waar ze straks in terechtkomen'', zegt bestuurder Diane Middelkoop.  Het is volgens haar vooral de buitenwacht die er een probleem van maakt.

''Witte ouders vermijden opvallend vaak ons soort scholen, omdat ze denken dat 'hun soort mensen' daar niet thuishoort, daar minder presteert of daar verkeerde dingen leert'', aldus Middelkoop.

Video: Zwarte scholen voeren actie

Voortbestaan onzeker

Het voortbestaan van de scholen staat ook op het spel omdat er niet genoeg donkere kinderen in de wijken zijn, waardoor het leerlingenaantal terugloopt. De Avonturijn heeft nu ongeveer 135 leerlingen, de Catharinaschool zo'n 185.

De leerlingen gaan vrijdag in groepjes onder begeleiding van leerkrachten en ouders langs de deuren. De jongsten blijven op school, maar ze zijn wel allemaal in het wit.