Het vertrek van UvA-bestuursvoorzitter Louise Gunning geeft de actiegroepen van de Universiteit van Amsterdam vertrouwen, maar de strijd is nog niet gestreden.

"We gaan door tot we een democratische universiteit hebben", zei een woordvoerder van De Nieuwe Universiteit maandag tijdens een persbijeenkomst.

"Heel veel problemen zijn nog niet aangepakt. Wij blijven strijden tot er structurele veranderingen zijn doorgevoerd en als dat nodig is, zullen er nieuwe acties volgen." De studenten, die tijdens hun protest wekenlang het Maagdenhuis bezetten, zijn blij dat er "eindelijk geluisterd wordt".

Nieuwe kansen

Volgens een zegsman van de actiegroep Humanities Rally is Gunning niet in haar eentje verantwoordelijk voor het beleid. "Ik ben benieuwd hoe de rest van het College van Bestuur zijn positie nu inschat." Hoewel de verhouding met het bestuur er de afgelopen tijd niet beter op is geworden, zijn de actievoerders bereid tot een nieuwe dialoog. "Het is een beetje nieuwe ronde, nieuwe kansen."

Rethink, waarin protesterende docenten zijn verenigd, wilde nog geen uitspraak doen over de nieuwe interim-voorzitter, rector magnificus Dymph van den Boom. "We zijn blij dat er niet gelijk een langdurige beslissing is genomen en steunen de keuze voor een interim", aldus een woordvoerder.

Rustiger vaarwater

Rethink noemde het een positief signaal dat de Centrale Studentenraad (CSR) en de Centrale Ondernemingsraad (COR) nu duidelijk worden gehoord. "De medezeggenschap op de universiteit kwam in het verleden op heel weinig neer." Hij zei te hopen dat de discussie over de noodzaak te democratiseren en te decentraliseren vanaf nu in een rustiger vaarwater komt.

De studenten maakten verder bekend dat het Festival der Wetenschappen, dat stond gepland voor het weekend dat het Maagdenhuis werd ontruimd, op 3 mei plaatsvindt in Felix Meritis onder de noemer 'De Nieuwe Universiteit: ReThinking Academia'. Hier wordt onder meer gesproken over de rol van de universiteit in de samenleving.

Alles over het studentenprotest in Amsterdam