Inwoners van de politieregio Amsterdam klaagden in 2014 relatief het vaakst over het gedrag van de politie.

Per 100.000 Amsterdammers dienden er vorig jaar 140 een klacht in, blijkt uit cijfers die NU.nl via LocalFocus heeft ontvangen.

In totaal kreeg de Amsterdamse politie 1.377 klachten, 5,1 procent meer dan in 2013. Er werden vorig jaar 88 klachten niet in behandeling genomen. De meeste klachten werden opgelost na een kort gesprek, namelijk 719. 385 klachten werden opgelost na een bemiddelingsfase, 37 na de formele fase.

Verreweg de meeste klachten gaan over bejegening door of het gedrag van een agent. Ook wordt er veel geklaagd over het feit dat de politie geen of onvoldoende actie onderneemt.

Landelijk werd er vorig jaar 10.517 keer geklaagd over de politie, ruim tien procent meer dan in 2013.