In een aantal wijken in Amsterdam gaan de GGD en de politie binnenkort samen de straat op om verwarde personen te helpen. Het gaat om een proef waarbij naast de wijkagent een wijk-GGD'er wordt ingezet.

De proef moet leiden tot eerdere en betere zorg voor deze groep. De aanpak haakt aan op de toename van het aantal meldingen bij de politie van overlast door verwarde of overspannen mensen.

De politie maakte eerder deze week bekend dat ze vorig jaar bijna 60.000 keer moest afgaan op dit soort meldingen. Dat is een stijging van 14 procent ten opzichte van het jaar ervoor toen er 52.297 meldingen binnenkwamen. In Amsterdam ging het om 6044 incidenten met verwarde personen tegen 5882 in 2013.

De pilot begint aanvankelijk in de wijken Westerpark, Oost en Zuid. Doel is te voorkomen dat verwarde mensen de benodigde zorg ontberen waardoor ze verder afglijden en overlast veroorzaken.

Niet toereikend

De huidige aanpak is niet toereikend, zo blijkt uit de al jaren stijgende cijfers van meldingen over deze groep. Hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie, Pieter-Jaap Aalbersberg, deed al eerder een oproep tot meer zorg in de wijken.

De verwachting is ook dat de overlast door verwarde personen alleen maar toeneemt vanwege de wetswijziging Wet Verplichte Zorg volgend jaar. Hierdoor worden meer patiënten ambulant behandeld.

De wijkagent moet in de nieuwe aanpak een prominentere rol krijgen. Hij is de ogen en oren van de buurt, maar die werden tot nu toe onvoldoende benut door de zorg. Door de inzet van de wijk-GGD'er kunnen mensen de juiste hulp krijgen. Dit gaat in nauwe samenwerking met onder anderen huisartsen en verslavingszorg.

''Heel veel verwarde mensen zijn geen (acute) psychiatrische patiënten'', zegt Paul van der Velpen, directeur GGD Amsterdam. ''De GGD werkt preventief samen met de wijkagent om de juiste zorg in de wijk in te zetten en daarmee de druk op de keten voor dure acute GGZ-zorg te beperken.''