De Universiteit van Amsterdam (UvA), de vakbonden en de actiegroepen De Nieuwe Universiteit, ReThink en Humanities Rally gaan twee commissies instellen om de bestuursstructuur en de financiële situatie te bekijken.

Alle partijen hopen dat zo een belangrijke stap is gezet om te komen tot verdere democratisering van de UvA. Dat staat woensdag in een gezamenlijke verklaring. Gedurende hun werk zullen de twee commissies regelmatig over de vorderingen rapporteren.

UvA-bestuursvoorzitter Louise Gunning is tevreden met de twee commissies. "Ik ben blij dat de gesprekken tot een akkoord hebben geleid. Er is de afgelopen dagen uitgebreid overlegd, goed dat dat tot een gelijkwaardige samenwerking heeft geleid."