De exploitanten van bierfietsen in Amsterdam gaan chauffeurs trainen om meer verantwoordelijkheid voor de groep te kunnen nemen en er komt onder meer een limiet op het gebruik van alcohol. 

Dat schrijft burgemeester Eberhard van der Laan in een brief aan de gemeenteraad. Ook gaan de exploitanten de ritduur van de bierfietsen verkorten en komt er een verbod op versterkte muziek.. 

Amsterdammers ervaren al lange tijd overlast van de bierfietsen in het centrum. Deze voertuigen met plek voor zeker tien personen en een biertap in het midden houden het verkeer geregeld op.

Bovendien zijn de dronken inzittenden vaak behoorlijk luidruchtig. Dit was voor de burgemeester aanleiding in gesprek te gaan met de bierfietsexploitanten.

Verbod

De gemeente onderzoekt ook of bierfietsen verboden kunnen worden. De gemeente wil namelijk tot een verbod overgaan als blijkt dat de maatregelen van de exploitanten niet werken.

De politie en gemeentelijke handhavers gaan controleren op overtredingen, maar dit werkt volgens de gemeente niet altijd. ''Optreden tegen een grote groep kan soms juist escalatie van de overlastsituatie tot gevolg hebben.''

Wat de PvdA betreft, moet de bierfiets weg uit Amsterdam. ''De bierfiets met lallende toeristen levert niet alleen geluidsoverlast op, de kolossale fiets levert ook regelmatig gevaarlijke situaties op.''

Er loopt nog een vergunningaanvraag van een exploitant voor zogeheten amfibikes, varende bierfietsen die zich op water en land kunnen voortbewegen. Ook hier is protest tegen. Later wordt bekend of de vergunning wordt verstrekt.