De bouwwerkzaamheden in de Ferdinand Bolstraat vanwege de Noord-Zuidlijn, zijn zo goed als klaar. Na twaalf jaar is de straat grotendeels vrij van bouwwerkzaamheden. 

De Ferdinand Bolstraat is voorlopig weer bestraat en ingericht als voetgangersgebied. Ook zijn de meeste bouwhekken verdwenen. Er wordt nu vooral nog ondergronds gewerkt, waardoor bouwterreinen op straat konden verdwijnen. 

Bewoners en ondernemers zijn vooral opgelucht dat de opdeling van de straat voorbij is. Het vrijgeven van het grootste gedeelte van de straat betekent echter niet dat de werkzaamheden klaar zijn.

Aan het eind van de Ferdinand Bolstraat vinden nog wel steeds bouwwerkzaamheden plaats. Op de hoeken met de Albert Cuypstraat en de Ceintuurbaan wordt nog tot juli van dit jaar wordt daar gewerkt aan de bouw van de toegangen voor de metro.

Daarna wordt begonnen met de bouw van woningen bovenop die in- en uitgangen. Ook wordt er nog gewerkt aan de fietspaden.