Inwoners van grote steden wonen ten opzichte van vorig jaar gemiddeld iets dichter bij een bibliotheek dan andere Nederlanders.

Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag bekend.

Amsterdammers zijn daarbij het beste af. Inwoners van stadsdeel West wonen zelfs op slechts op 700 meter van een bibliotheek. Gemiddeld hebben de inwoners van de hoofdstad een bibliotheek op een afstand van 1,3 kilometer van hun huis. 

Inwoners van Utrecht hoeven moeten over het algemeen één kilometer reizen voor een bibliotheek. In steden als Den Haag en Rotterdam is die afstand net wat groter, respectievelijk 1,2 kilometer en 1,5 kilometer. 

Inwoners van de grote steden hebben daarmee op net iets kortere afstand een bibliotheek dan de gemiddelde Nederlander, die 1,8 kilometer moet afleggen. 

Afname

Het aantal bibliotheken neemt de afgelopen jaren gestaag af door bezuinigingen op subsidies aan kunst en cultuur. Daardoor moeten bibliotheken hun serviceniveau verlagen en vestigingen sluiten, concludeert het CBS.

In 2012 waren landelijk nog 1.070 vestigingen, vorig jaar was dat aantal gedaald naar 1.030.