Het Bungehuis, een gebouw van de faculteit geesteswetenschappen in het centrum van Amsterdam, wordt sinds vrijdagochtend bezet door een groep actievoerders van De Nieuwe Universiteit (DNU). Waar gaat deze bezetting over en wat wil DNU?

In een manifest op de website zet DNU uiteen dat ze meer democratie willen. ''Bij de vorming van het universitair beleid wordt de academische gemeenschap namelijk niet of nauwelijks betrokken'', schrijven ze.

Volgens DNU hebben medezeggenschapsorganen, zoals de ondernemingsraad, te weinig invloed op het beleid. Dat beleid wordt voornamelijk gemaakt door de zogenoemde zeggenschapsstructuren op de universiteit: bijvoorbeeld het college van bestuur, de decanen en de opleidingsdirecteuren.

De actievoerders vinden dat deze organen op democratische wijze zouden moeten worden samengesteld, in plaats van de benoeming door hogere bestuurslagen zoals nu gebeurt.

'Beperkte rechten'

De rechten van de medezeggenschap zijn volgens DNU zo beperkt dat grote beleidsplannen hoe dan ook doorgevoerd worden. Ze verwijzen naar de invoering van de bachelor-masterstructuur op universiteiten, de semesterindeling en de invoering van het bindend studieadvies bij opleidingen. Deze conflicten kunnen volgens de actievoerders plaatsvinden omdat het besluitvormingsproces ondemocratisch is.

Ze roepen studenten op om niet alleen actie te voeren tegen het leenstelsel, een fusie of een reorganisatie, maar om het probleem bij de wortel aan te pakken en een democratische universiteit te eisen.

Bundeling krachten

De studenten die momenteel het Bungehuis bezetten, zijn naar eigen zeggen met ongeveer honderd actievoerders. Het is een bundeling van krachten van verschillende groeperingen die protesteren tegen bezuinigingen op de universiteit, aldus een woordvoerster. Zowel studenten van de UvA als van andere universiteiten doen mee aan de bezetting.