Er komt een nieuwe moskee in Amsterdam-Noord. De bestuurscommissie heeft woensdagavond ingestemd met een locatie. 

Dat meldt het Stadsdeel Noord.

De nieuwe moskee komt te staan aan de Markengouw op de hoek van de Dijkmanshuizenstraat. 

Moskeevereniging Arrayan had het initiatief genomen voor de nieuwbouw. De vereniging huist momenteel al meer dan tien jaar in noodlokalen aan de IJdoornlaan. Het is de bedoeling dat de vereniging in 2017 in het nieuwe pand trekt. 

Protest

De buurt heeft zich lange tijd verzet tegen de komst van de moskee. Buurtbewoners maken zich vooral zorgen om de parkeergelegenheid in de buurt van de moskee. De gemeente gaat nu een plan maken om parkeerproblemen te voorkomen. 

In 2015 krijgen de buurtbewoners nog formele inspraak in het ontwerp voor het bouwproces. Zo is er een zogeheten zienswijze voor het bestemmingsplan en een inspraakbijeenkomst over het stedenbouwkundig plan. 

De Amsterdamse gemeenteraad moet de bouw van de moskee ook nog bevestigen.