Amsterdamse ambtenaren krijgen binnenkort training in het herkennen en melden van signalen van mensenhandel. Dit heeft het college besloten.

Het betreft personeel dat in direct contact staat met burgers. Het is een grote groep die daarom in fasen wordt opgeleid. Begin dit jaar wordt begonnen met de balie- en loketmedewerkers van burgerzaken.

Later volgen handhavers van de GGD, medewerkers van de SOA-kliniek en inspecteurs van bouw- en woningtoezicht. Ook handhavers van de dienst wonen krijgen de cursus, maakte de gemeente woensdag bekend.

Met mensenhandel doelt de gemeente niet alleen op de uitbuiting in de seksindustrie, maar ook in de horeca en andere economische sectoren. Onvrijwillige orgaandonatie valt er eveneens onder.

Taskforce

Gemeenten werken in de taskforce mensenhandel samen met onder meer politie, justitie, marechaussee, Inspectie SZW en de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Amsterdam ziet een belangrijke taak voor zichzelf weggelegd.

Volgens het stadsbestuur is het doel van de cursus dat medewerkers signalen van mensenhandel herkennen en tijdig melden.

De cursussen worden gegeven door FairWork, een stichting die moderne slavernij in Nederland wil voorkomen en bestrijden. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de stichting subsidie toegekend. Voor Amsterdam zijn daarom geen kosten verbonden aan het project.