Het groeitempo van de Nederlandse bevolking is in 2014 opnieuw opgelopen. Onder meer de grote steden is sprake van een bevolkingsgroei.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

Het groeitempo wordt vooral veroorzaakt door een recordaantal van 181.000 immigranten. Ook nam het aantal geboorten (174.507) in Nederland voor het eerst in vijf jaar weer toe.

Daarnaast viel het sterftecijfer (139.073) iets lager uit dan in 2013, wat resulteerde in een bevolkingsgroei door natuurlijke aanwas van 35.000 personen. Dat is 5.000 personen meer dan in 2013.

De buitenlandse migratie van de grote steden het hoogst in Den Haag. Er is daar sprake van een stijgingspercentage van 0,81 procent. Amsterdam volgt met 0,57 procent en in Rotterdam en Utrecht ligt het percentage respectievelijk op 0,30 en 0,11 procent.

De totale groei steeg het hardst in Utrecht (1,82 procent). Dit komt mede door migratie vanuit het binnenland (0,68 procent). De laagste groei is gemeten in Rotterdam, daar kwam het uit op 1,03 procent.