De gemeente Amsterdam draagt dit jaar ruim 2,8 miljoen euro bij aan grote evenementen in de stad. Veruit het grootste bedrag uit het evenementenfonds wordt toegekend aan de organisatie van Sail.

Het nautische evenement, dat eens in de vijf jaar plaatsvindt, krijgt een bijdrage van ruim 1,5 miljoen euro.

Andere evenementen die subsidie krijgen uit het fonds zijn onder meer Amsterdam Gay Pride (250.000), de viering van oud en nieuw (250.000), Amsterdam Light Festival (200.000), Kwaku Summer Festival (100.000), Amsterdam Dance Event (100.000), Uitmarkt (100.000), Grachtenfestival (100.000) en de sinterklaasintocht (100.000).

In totaal vroegen 28 organisaties voor dit jaar subsidie aan. Alle evenementen behalve Sail en Kwaku kregen minder toebedeeld dan aangevraagd.

Vijftien organisaties krijgen geen geld uit het evenementenfonds. Onder de afgewezen subsidieaanvragers zijn onder meer de Fashion Week, fotofestival Unseen en de Electric Run.

Businessplan

Voorwaarde voor het krijgen van subsidie is onder meer dat er een deugdelijk businessplan ligt, de bijdrage vanuit de gemeente maximaal 50 procent van de totale begroting is en een evenement zelf voldoende inkomsten genereert.

Er blijft dit jaar nog een bedrag van ruim zes ton in het fonds beschikbaar voor onvoorziene omstandigheden en evenementen die zich gedurende het jaar aanmelden.

In 2014 kende de gemeente in totaal 1,5 miljoen euro toe uit het evenementenfonds. Het grootste verschil in 2015 wordt gemaakt door de aanvraag van Sail.