De Amsterdamse hoogleraar Alexander Rinnooy Kan gaat zich de komende jaren, samen met Beatrice de Graaf, buigen over de richting van de wetenschap.

De twee professoren zijn benoemd tot voorzitters van de zogeheten Nationale Wetenschapsagenda, meldt minister Jet Bussemaker van Onderwijs vrijdag aan de Tweede Kamer.

In deze agenda komen belangrijke thema's te staan waar Nederlandse wetenschappers zich mee bezig gaan houden. Ook wordt de samenwerking tussen wetenschappelijke instellingen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven gestimuleerd.

Bussemaker vindt dat de twee voorzitters draagvlak hebben onder alle partners. Rinnooy Kan is onder meer oud-voorzitter van de werkgevers (VNO) en van de Sociaal-Economische Raad (SER) en doceert nu economie en bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

De Graaf doceert internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht en verschijnt vaak als terrorismedeskundige op televisie.