Jonge kinderen met een taalachterstand kunnen het beste terecht in Amsterdam.

Dat blijkt uit de tussenrapportage van de Inspectie van het Onderwijs.

Bij het onderzoek is er gekeken naar de kwaliteit van de voorschoolse educatie op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en groep 1 en 2 van de basisschool in de 37 grootste gemeenten. Daaruit is gebleken dat Amsterdam op alle fronten een voldoende scoort.

Vooral op het gebied van een soepele overgang bieden naar de vroegschool, ouderbetrokkenheid en interne kwaliteitszorg, doet de hoofdstad het goed.

Meer plaats

Ook is het aantal vve-plaatsen in de 37 grootste gemeenten is gestegen van bijna 36.000 in 2011 naar bijna 43.000 dit jaar. In deze opvang krijgen kinderen spelenderwijs te maken met taal en leren. In de grafiek is te zien dat een noodzakelijk verbeterpunt is, een 2 wenselijk verbeterpunt, een 3 voldoende en een 4 een voorbeeld voor anderen.