De Universiteit van Amsterdam (UvA) wil de onderwijsopzet van de opleidingen geesteswetenschappen "radicaal" veranderen. 

De universiteit gaat onderzoeken of studenten verplicht kunnen worden in het eerste jaar naar Amerikaans model vakken in meerdere geesteswetenschappelijke studierichtingen te volgen.

Dat staat in het plan Profiel 2016 dat de universiteit maandag heeft gepresenteerd.

Volgens de UvA is de herprofilering noodzakelijk omdat de situatie van de faculteit "zorgelijk" is. De faculteit moet miljoenen bezuinigen en omdat de organisatie van het onderwijs daardoor al op de schop moest, moet de universiteit niet schuwen "meer radicale veranderingen serieus in ogenschouw te nemen", aldus decaan geesteswetenschappen Frank van Vree.

Scenario's

De UvA wil daarom twee scenario's nader onderzoeken. In het eerste scenario moeten bacheloropleidingen worden ondergebracht in een model dat vergelijkbaar is met een University College.

In het eerste jaar krijgen alle studenten dan dezelfde opleiding, waarin vakken uit alle studierichtingen worden gegeven. Pas in het tweede en derde jaar kan een student zich specialiseren.

Volgens de UvA is deze opzet mogelijk, omdat studenten in eerste instantie voor Amsterdam en de UvA kiezen, in plaats van een opleiding. De nieuwe opzet kan aansluiten bij de behoeften van studenten die het in het eerste jaar "nog niet weten".

Internationale ontwikkelingen

Als tweede scenario wordt gedacht aan een 'bachelor school', die voortborduren op de huidige opzet maar waarin eveneens de propedeuse breder is. In beide gevallen zijn de opleidingen "uniek" en spelen ze in op "internationale ontwikkelingen", aldus de UvA.

Volgens de universiteit gaan vooral bij de talenopleidingen klappen vallen. Omdat steeds minder studenten die studierichting kiezen, moet een algemene opleiding worden ingericht waarin studenten verschillende talen leren. Ook wordt de versnippering van de masteropleidingen aangepakt. Er zijn er te veel, aldus de UvA.

De UvA spreekt de komende weken intern over de nieuwe plannen.