In Rotterdam ligt het aandeel mensen dat werk vindt vanuit de bijstand met 4,8 procent het laagst in vergelijking met de vier grote gemeenten.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Amsterdam volgt nipt. Daar vonden 6 procent van de mensen die eind 2012 in de bijstand zaten in 2013 een baan. In de steden Utrecht en Den Haag ligt dat aandeel op 7 procent.

De aantallen verschillen niet veel met het voorgaande jaar. Enkel in Utrecht is er sprake van een lichte afname van 1 procent.

​Nederland

Landelijk gezien ligt het percentage van Nederlanders die eind 2012 een bijstandsuitkering ontvingen en vervolgens in 2013 een baan vonden op 7,3 procent. Dat is iets lager dan een jaar eerder, toen dat nog voor 7,9 procent was. Het aandeel is sinds de metingen begonnen, in 2007, nog niet zo laag geweest.

Voor de economische crisis lag het aandeel mensen dat werk vond vanuit de bijstand bijna twee keer zo hoog. In 2008 was dat 12 procent en in 2007 bijna 15 procent.

Mannen en jongeren tot 35 jaar in de bijstand slaagden er het vaakst in om werk te vinden. Van alle grote gemeenten heeft Zoetermeer het hoogste aandeel personen dat vanuit de bijstand een baan vond. Rotterdam is dit jaar met 4,8 procent de hekkensluiter.