Het aantal tieners in Amsterdam zal de komende tien jaar stijgen, terwijl dit aantal landelijk gezien juist afneemt.

In het gebied dat wordt aangeduid als Groot-Amsterdam zal het aantal 10- tot 20-jarigen toenemen met 7,4 procent tot 145.600.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

In 2025 wonen volgens prognoses van het CBS bijna 1,9 miljoen tieners in ons land. Momenteel zijn dat er iets meer dan 2 miljoen.

De afname van het aantal tieners is het grootst in de kop van Noord-Holland, de Achterhoek, Zeeuws-Vlaanderen, Delfzijl en omgeving en Zuid-Limburg.

Behalve in de regio Groot-Amsterdam zal het aantal tieners ook toenemen in de stadsregio Den Haag, agglomeratie Haarlem, de Zaanstreek, Delft en het Westland, verwacht het CBS.

Vergrijzing

Het CBS verklaart de daling in de meeste regio's door de sterke vergrijzing. Hoe ouder de bevolking wordt, hoe minder geboortes worden verwacht. Ook spelen verhuizingen van jongeren naar studentensteden een rol.

De daling in de regio's gaat volgens het CBS gevolgen hebben voor de benodigde capaciteit van onder meer vervolgopleidingen, sport- en recreatievoorzieningen.