De Inspectie SZW heeft bij een controle van acht hotels in Amsterdam een zogenaamde Chinese kennismigrant aangetroffen die als receptionist aan het werk was. 

Het hotel kan een boete krijgen van twaalfduizend euro, meldt de Inspectie SZW woensdag.

Hoogopgeleide buitenlanders mogen naar Nederland komen om te werken, maar daarvoor geldt onder meer dat sprake moet zijn van een salaris van minstens 52.462,08 euro per jaar. De Chinees achter de hotelbalie haalde dat niet.

Bij twee andere hotels zijn ook overtredingen geconstateerd. Bij het ene werd een Afrikaanse man aangetroffen die onder de naam van een ander schoonmaakwerkzaamheden verrichtte. In het andere hotel werkte een Chinese man zonder werkvergunning.