Amsterdammers zijn het meest positief over hun politiekorps. 39 procent van de inwoners van Amsterdam vond de politie in 2013 te weinig zichtbaar in zijn eigen woonomgeving.

Landelijk ligt dit cijfer op bijna 50 procent. Dat blijkt vrijdag uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

25,5 procent van de ondervraagde Amsterdammers vindt dat de politie te weinig tijd heeft. De snelheid waarmee agenten ter plaatse zijn werd het positiefst beoordeeld. Daar is 15,8 procent van de Amsterdammers ontevreden over.

In plattelandsgebieden wordt juist het minst positief over de politie geoordeeld. Een verklaring hiervoor zou kunnen liggen in de hoeveelheid blauw op straat, aldus het CBS. "Bekend is dat de operationele sterkte van de politie in meer verstedelijkte regio's zoals Amsterdam relatief groter is dan in minder verstedelijkte regio's."