Het aantal werkzoekenden dat een uitkering ontvangt in de gemeente Amsterdam is voor het eerst in twee jaar afgenomen.

Eind juli van dit jaar hadden 39.890 mensen een uitkering, eind augustus waren dit er 100 minder. In juli ontvingen 930 nieuwe Amsterdammers een uitkering, in augustus waren dit er 806.

Dat blijkt uit cijfers van de Dienst Werk en Inkomen (DWI), dat namens de gemeente Amsterdam uitkeringen verstrekt en mensen ondersteund bij het zoeken van een baan.

In de eerste acht maanden van dit jaar zijn er 3.128 mensen uitgestroomd, ongeveer 40 procent hiervan ging betaald werk doen.

De gemeente Amsterdam heeft als doelstelling om aan het einde van dit jaar 4.200 mensen aan werk te hebben geholpen.