In Barneveld komt mogelijk een asielzoekerscentrum voor de opvang van 300 mensen. Waar precies, is nog niet duidelijk. Inwoners worden 'betrokken bij het zoeken naar een geschikte locatie', meldt de gemeente.

Op korte termijn wil Barneveld een asielzoekerscentrum openen voor 300 mensen. De opvanglocatie blijft minimaal vijf jaar staan. Voor het zover is, moet eerst de gemeenteraad nog akkoord gaan. Die moet nog vóór de zomer groen licht geven.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is dringend op zoek naar ruimte om duizenden asielzoekers te huisvesten. 'Er zijn voor 1 juli 2022 nog ruim 7000 opvangplaatsen nodig om aan de capaciteitsopgave van 42.000 plaatsen te voldoen. Deze opgave is nog zonder de vluchtelingen uit Oekraïne', schetst de gemeente in een persbericht.

"We doen dit als Barneveld omdat we onze verantwoordelijkheid willen nemen en willen bijdragen aan de dringende en urgente noodzaak om vluchtelingen op te vangen", voegt burgemeester Jan Luteijn daaraan toe.

Of er al potentiële locaties in beeld zijn, is nog onduidelijk. Zeker is dat de opvang op korte termijn moet openen, zodra de gemeenteraad akkoord is. Het is de bedoeling dat het toekomstige azc, met plek voor 300 mensen, vijf jaar lang in gebruik zal zijn.

Woningzoekenden

Daarna kan de locatie worden ingezet om jongeren, studenten of andere inwoners die 'dringend behoefte hebben aan huisvesting' onder te brengen. Misschien gebeurt dat zelfs al tegelijkertijd: "Bij het kiezen van een locatie zou een combinatie kunnen worden gemaakt van opvang van vluchtelingen en huisvesting van andere doelgroepen", schetst de gemeente.

De inwoners van Barneveld zullen bij het zoeken naar een geschikte locatie worden betrokken, zo staat in de toelichting. Op welke wijze zij hun stem kunnen laten horen, is nog niet duidelijk. Als het azc er eenmaal staat, komt er op de locatie een team van mensen te werken, dat zich bezighoudt met veiligheid, toezicht en medische zorg.