Het festival op de Stadsring in Amersfoort, waar normaal gesproken auto's voortrazen, kampt met forse tegenslagen. Het budget voor het 'Festival van inzicht' is erg beperkt én het feestje voor inwoners van de stad wordt uitgesteld vanwege corona en tijdgebrek.

De gemeenteraad ging afgelopen najaar akkoord met het vrijmaken van 100.000 euro voor de organisatie van een festival op de Stadsring, één van de drukste verkeersaders van Amersfoort. Het festival moet plaatsvinden op een deel van de rijbanen en is bedoeld om te kijken wat het effect is op het autoverkeer.

Ook willen initiatiefnemers GroenLinks en D66 laten zien dat de ruimte veel beter kan worden benut voor andere doeleinden dan autoverkeer. De partijen denken samen met Burgerinitiatief Van Ring naar Park al langer na over het autoluw maken van de drukke Stadsring.

De afgelopen tijd heeft wethouder Willem-Jan Stegeman samen met de initiatiefnemers gekeken of zo'n festival op korte termijn te organiseren is, maar dat zal niet lukken, schrijft hij in een brief aan de raad. 'Het is niet realistisch is om het festival in het eerste kwartaal van 2022 te organiseren vanwege de coronamaatregelen. Ook is de voorbereidingstijd te beperkt: voor een festival als deze is normaal gesproken minimaal 6 maanden nodig. Het festival kan niet eerder dan in het tweede kwartaal van 2022 georganiseerd worden.'

Of het een erg leuk festival wordt, valt ook nog te bezien. Stegeman rekent voor dat veiligheidsmaatregelen, een verkeersplan en het inhuren van een evenementenorganisatie al 50 tot 60 procent van het budget opslokt. 'Er blijft daarom een beperkt budget over voor de invulling van het festival. Dit zal van een evenementenorganisator creativiteit vragen bij de keuzes in opzet en invulling.' Deze maand wordt er nog een opdracht geformuleerd waarop organisatoren van evenementen zich kunnen inschrijven.