De noodopvang voor 38 asielzoekers die vier weken geleden naar Amersfoort kwamen is met nog eens uiterlijk zes weken verlengd. De reguliere opvangcentra van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) zitten nog steeds zó vol dat er geen plek is om de vluchtelingen te huisvesten.

De groep asielzoekers kreeg eind oktober tijdelijke huisvesting in een leegstaande verdieping in het gebouw Beukenhorst op het terrein van Zon & Schild aan de Utrechtseweg. In eerste instantie zouden de vluchtelingen maar vier weken blijven, maar het COA heeft Amersfoort inmiddels gevraagd te verlengen.

Daar is door de gemeente gehoor aan gegeven, staat in een brief aan de raad. "Samen met de betrokken partijen nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en helpen we hiermee mensen in een noodsituatie."

Er is al maandenlang een groot gebrek aan opvangplekken voor nieuwe asielzoekers in Nederland. De druk is enorm groot door de grote instroom van Afghaanse vluchtelingen en omdat er sinds de zomer minder reisbeperkingen zijn in verband met corona. Ook is er vanwege de woningnood, maar weinig uitstroom uit de asielzoekerscentra van vluchtelingen met een verblijfsvergunning naar reguliere woningen.

Volgens de gemeente is meegewogen dat het verblijf de afgelopen weken voor alle partijen goed is verlopen. Dat komt onder meer door de inzet van een actieve groep vrijwilligers.