Amersfoort biedt de komende weken crisisnoodopvang aan vijftig vluchtelingen. De groep komt naar verwachting maandag van het asielzoekerscentrum (AZC) in Ter Apel naar een hotel in Amersfoort.

Na een of meerdere nachten in het hotel worden de vijftig asielzoekers overgebracht naar een tijdelijke locatie voor een langere periode. Waar dat is, moet nog worden beslist. Daarover overlegt de gemeente Amersfoort met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA).

Wanneer er een locatie bekend is, worden de omwonenden geïnformeerd, zo laat de gemeente Amersfoort ook weten. In welk hotel de asielzoekers intussen gaan verblijven, is niet bekendgemaakt.

Amersfoort reageert daarmee op de oproep uit Ter Apel om vluchtelingen in de rest van het land onder te brengen. Het COA heeft altijd de voorkeur gehad voor grootschaliger opvang, maar inmiddels worden op meerdere plekken kleinere groepen ondergebracht.

Ook Utrecht

Het kabinet riep provincies op om ieder 100 vluchtelingen op te vangen. Ook in de stad Utrecht komen tijdelijk vijftig extra opvangplekken.

De eerste nacht of nachten worden de 50 mensen ondergebracht in een hotel. Ondertussen wordt in overleg met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) een tijdelijke locatie voor een langere periode gezocht, waar de groep begin komende week naartoe kan. Zodra deze locatie gevonden is, worden de omwonenden geïnformeerd.

De Amersfoortse burgemeester Lucas Bolsius verwijst naar 2015. ,,Toen heeft Amersfoort, met hulp van veel Amersfoorters, laten zien klaar te staan voor het bieden van opvang, als dit van ons gevraagd wordt. We zullen nu opnieuw samen zorgen voor een gastvrije ontvangst van mensen die op de vlucht zijn.”