Onder het adagium 'bouw je voor ouderen, dan bouw je voor iedereen' ging de Amersfoortse raad dinsdagavond akkoord met een motie van oppositiepartijen Lijst Sanders, BPA, Lijst Molenkamp, PvdA, Denk en CDA om onderzoek te doen op welke manier zoveel mogelijk levensloopbestendige woningen gebouwd kunnen worden.

Het bouwen van dit soort woningen voor ouderen leidt volgens initiatiefnemer Noëlle Sanders van Lijst Sanders tot doorstroming op de Amersfoortse huizenmarkt. "De verhuisketen is het langst bij het doorstromen van ouderen. Dus door te bouwen voor ouderen, komen er veel woningen vrij voor jongeren."

Sanders wijst erop dat er de komende jaren door de vergrijzing in Amersfoort veel meer woningen voor ouderen nodig zullen zijn.

De gemeente gaat in overleg met projectontwikkelaars en andere belanghebbenden om te onderzoeken hoe er zoveel mogelijk levensloopbestendige woningen kunnen bijkomen. Dat zijn woningen waar mensen ook kunnen blijven wonen als ze ouder worden of gebreken krijgen.

Daarbij moet ook worden gekeken of er gebruik kan worden gemaakt voor landelijke subsidieregelingen. Wethouder Menno Tigelaar (Wonen) heeft toegezegd het eerste kwartaal 2022 de raad te informeren over zijn bevindingen.