Bij nader inzien krijgen zestigplussers in Leusden toch geen ongevraagd bezoek van een fitnesscoach die hun fitheid komt testen. De beweeghulp komt nu alleen op verzoek. Leusden heeft excuses gemaakt.

In een deel van Leusden werden zestigplussers vorige maand opgeschrikt door wat sommigen een 'dreigbrief' noemden: er komt een sportcoach bij u langs en die biedt een fitheidstest aan. Wie dat niet wil, had vóór 1 oktober een antwoordkaartje in moeten vullen en op de post moeten doen.

De brief was bedoeld voor 'inwoners die niet meer of onvoldoende lichamelijk actief zijn' en werd verspreid onder 1500 mensen tussen de 60 en 75 jaar. Het feit dat er zomaar iemand aan de deur zou staan die een fitheidstest kwam afnemen, schoot bij veel ontvangers in het verkeerde keelgat.

Excuses

"De gemeente biedt excuses aan voor de toon van de brief en de wijze waarop men is gevraagd om aan te geven wel of niet deel te willen nemen. Dit is opgevat als bemoeienis in de persoonlijke levenssfeer. Dat is zeker nooit de bedoeling geweest", schrijft Leusden nu aan dezelfde groep inwoners.

De werkwijze is bovendien veranderd: er komen geen ongevraagde huisbezoeken meer. Alleen mensen die aangeven een bezoek juist wél op prijs te stellen, worden bezocht. Zij kunnen zich dan ook aanmelden voor een wekelijkse beweegles in de buitenlucht met gelijkgestemden.

Dat mensen die níet mee wilden werken actief nee moesten zeggen, was bewust beleid, ontwikkeld door de Rijksuniversiteit Groningen. Het was volgens de gemeente Leusden juist de bedoeling dat meer mensen over de streep werden getrokken om mee te doen aan het sportproject. "We willen met het programma een mooi sportaanbod bieden aan inwoners. Daar staan we nog steeds achter."