Hulpdiensten in Amersfoort zijn dit jaar vaker in actie gekomen na een melding over een steekpartij dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit is niet in lijn met het beeld in de rest van Nederland, waar juist een daling wordt gesignaleerd.

Voor Amersfoort staat de teller dit jaar op zeven. In dezelfde periode vorig jaar, gemeten tot medio september, waren dat er vijf. Dit is een stijging van 40 procent, zo blijkt uit data van Alarmeringen.nl

In Utrecht werd er dit jaar 48 keer melding gemaakt van een steekpartij. In dezelfde periode vorig jaar was dat 27 keer, een stijging van 77 procent.

Voor heel Nederland werd er tot nu toe 877 keer alarm geslagen in verband met een steekpartij. In dezelfde periode vorig jaar gebeurde dat 941 keer.