Op een braakliggend terrein achter de MediaMarkt op het Eemplein in Amersfoort moet woningbouw gaan plaatsvinden. De kavel heeft nu nog een kantoorbestemming met een bouwhoogte van 48 meter, maar eigenaar Multi Veste wil dat er een woongebouw komt.

Het braakliggende stuk land achter de MediaMarkt is één van de locaties die behoorde tot de nieuwbouwplannen voor het Eemplein, dat in 2012 al gereed kwam.

De gemeente verkocht in 2006 de kavel aan Multi Veste om er kantoren op te bouwen, maar dat is nooit gebeurd. Bij de overeenkomst die destijds werd getekend is afgesproken dat het stadsbestuur meewerkt aan een wijziging van de bestemming naar 'wonen' als de kantoren op 1 januari 2017 nog niet gebouwd zouden zijn.

Multi Veste doet nu onderzoek of en hoe het mogelijk is om op het nog altijd braakliggende stukje grond een nieuw woongebouw neer te zetten. Na de zomer gaat de ontwikkelaar in gesprek met bewoners en ondernemers in de omgeving. Aandachtspunten zijn de ligging aan het spoor, de relatie met rotonde de Nieuwe Poort, de bouwhoogte en bouwmassa en de impact daarvan op de omgeving.