De verkoop van Paleis Soestdijk kan niet worden teruggedraaid, omdat eigenaar MeyerBergman Erfgoed Groep (MBGE) haar plannen wijzigde. Dat laat staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops weten naar aanleiding van Kamervragen van Renske Leijten (SP).

Leijten stelde begin deze maand kritische vragen. Ze wilde weten hoe het kan dat eigenaar MBGE haar plannen wijzigde, sinds de verkoop van het paleis en of de verkoop eventueel kon worden teruggedraaid.

Staatssecretaris Knops reageert dat van dat laatste geen sprake is. 'Een uitgebreide en zorgvuldige verkoopprocedure is in concurrentie doorlopen. In die procedure is in drie fasen een partij geselecteerd waaraan vervolgens is verkocht en geleverd', zo schrijft hij in zijn antwoord.

'Plannen verder uitgewerkt'

Dat de Meyer Bergman erfgoedgroep haar plannen heeft gewijzigd na de aankoop in 2017 is volgens Knops logisch. De projectontwikkelaar heeft het plan na de overdracht verder uitgewerkt. 'Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de voorgestelde wijzigingen goedgekeurd omdat het van oordeel was dat het ging om uitwerkingen/optimalisaties die binnen het voorgestelde concept pasten zoals dat door de koper in de verkoopprocedure was ingediend.'

De laatste aanpassingen die Meyer Bergman aanbracht gaan over nieuwbouw. In het oorspronkelijke plan zou 6,1 hectare van het landgoed bebouwd worden, nu is daar nog 2,9 hectare van over. In september wordt het ontwerpbestemmingsplan waar dit in beschreven staat, behandeld door de gemeenteraad van Baarn.

Ontevreden

Politieke tegenstander van de plannen, de Baarnse Onafhankelijke Partij, is ontevreden over de antwoorden. 'Dat de voorstanders van de paleisplannen de antwoorden op de Kamervragen als een overwinning begroeten nemen wij voor kennisgeving aan', schrijft fractievoorzitter Kees Koudstaal op de website van BOP. 'Als in september de gemeenteraad het Ontwerpbestemmingsplan Paleis Soestdijk behandelt zullen wij als steeds onze kritiek op de sterk gewijzigde plannen inbrengen.'