Wie drugs dealt in Baarn en daarvoor gepakt wordt, kan een dwangsom tussen de 5.000 en 20.000 euro verwachten. Met deze 'last onder dwangsom' hoopt de gemeente herhaling te voorkomen. De maatregel gaat later deze week in.

Met ingang van deze week maakt de Baarnse burgemeester Mark Röell het mogelijk dat drugsdealers een 'last onder dwangsom' opgelegd kunnen krijgen. Röell kan fikse dwangsommen opleggen nadat de politie rapporteert dat een persoon het verbod op drughandel op straat heeft overtreden.

Wanneer er nog een overtreding plaatsvindt, moet de overtreder binnen zes weken het opgelegde bedrag betalen. Het maakt daarbij niet uit of de overtreder ook in de gemeente Baarn woont.

Drugshandel op straat leidt tot drugsoverlast en een aantasting van het veiligheidsgevoel. Daarnaast is het handelen in drugs een voedingsbodem voor ondermijnende (georganiseerde) criminaliteit, laat de gemeente weten. Door middel van verhoogd toezicht en de mogelijkheid om drugsdealers een dwangsom van duizenden euro's in het vooruitzicht te stellen, hoopt de gemeente drugshandel en -criminaliteit tegen te gaan.

Gemeente Baarn is niet uniek met deze aanpak, ook gemeente Soest voerde in 2020 dergelijke maatregelen in.