Het water van het Valleikanaal en de Eem is van slechte kwaliteit. Oorzaak zijn de hevige buien van afgelopen dagen, zo meldt Waterschap Vallei en Eem.

De buien zorgden ervoor dat vuil van de straat, percelen en riooloverstorten in het water terecht zijn gekomen, waardoor er een zuurstoftekort is ontstaan in het water. In het Valleikanaal is over een lengte van 20 kilometer de waterkwaliteit verslechterd met als gevolg dat er vissen dood gaan.

Het waterschap vraagt mensen die een dode vis zien hiervan een melding te maken. Doordat het water in de rivieren ook hoog staat, heeft het waterschap het drukker dan normaal. Het kan daarom langer duren dan normaal voordat er iemand ter plaatse is na een melding, waarschuwt het waterschap. Het wordt ten zeerste afgeraden om zelf de vissen op te ruimen.

Dode vissen in het Valleikanaal kunnen niet verwijderd worden. Die stromen vanzelf naar de Eem waar het Valleikanaal op uitkomt. Het water in het Valleikanaal en de Eem zijn niet geschikt om in te zwemmen.

Het waterschap verwacht dat het zuurstofgehalte in het water zich vanzelf weer hersteld.