De maximumsnelheid op de Stoutenburgerlaan in Hoevelaken gaat terug van 50 naar 30 kilometer per uur. Daarvoor wordt de inrichting van de weg aangepast.

De Stoutenburgerlaan is een belangrijke ontsluitingsweg voor het centrum van Hoevelaken en ook een veelgebruikte fietsroute van en naar het NS station Hoevelaken.

Met de aanpassingen wil de gemeente Nijkerk de weg, die binnen de bebouwde kom ligt, voor alle verkeersdeelnemers veiliger maken.

Naar verwachting wordt half september een begin gemaakt met de werkzaamheden aan de Stoutenburgerlaan.