Het gemeentebestuur van Amersfoort heeft het 75-jarige bestaan van voetbalvereniging Hooglanderveen donderdagavond luister bijgezet met de uitreiking van een gemeentelijke onderscheiding, de Stadsoorkonde.

Burgemeester Lucas Bolsius reikte de onderscheiding uit tijdens het jubileumfeest van de club. Hooglanderveen bestond op 17 juni 75 jaar.

Sinds de verhuizing naar het sportpark aan de Willem Tomassenlaan is de club flink gegroeid van 450 naar bijna 1.500 leden.

"Het college van B&W heeft grote waardering voor hun bijdrage aan de voetbalsport en daarmee aan de sportieve identiteit van Amersfoort en Hooglanderveen", aldus de gemeente.