Soest ziet af van de plaatsing van zonnevelden op de grens met Amersfoort naast bedrijventerrein Isselt. Ook komen er geen zonnevelden op de startbaan van de voormalige Vliegbasis Soesterberg. Dat is besloten onder druk van insprekers.

Het plan om twee windturbines naast Isselt te zetten, waar ook Amersfoort twee windturbines wil plaatsen, staat nog wel overeind. Ook handhaaft Soest het driehoekige terrein tussen de spoorlijn Amersfoort-Baarn en de spoorlijn Baarn-Soest als mogelijke locaties voor zonnevelden. En die zouden ook langs de A28 bij Soesterberg en op het Soester deel van militair terrein Vlasakkers moeten komen.

Daarmee komen de burgemeester en wethouders deels tegemoet aan de bezwaren van omwonenden. Het besluit is genomen na een intensief participatieproject waar ruim vijftienhonderd mensen aan meededen. "We zijn onder de indruk van de hoeveelheid mensen die meedachten", zegt wethouder Nermina Kundic (Duurzaamheid). "We hebben daarnaar geluisterd, daarom zijn de twee locaties voor zonnevelden afgevallen. We willen hiermee meer draagvlak creëren voor de zonnevelden die er wel kunnen komen. Geen zonnevelden of windturbines is geen optie als we energie duurzaam willen opwekken in onze eigen gemeente."

De aanvankelijk geplande zonnevelden bij Isselt zouden tot te veel beperkingen leiden voor de boer die daar grond pacht. En zonnevelden op de landingsbaan van de vliegbasis verstoren te veel de broedende veldleeuweriken langs de baan. Zonnevelden in de spoordriekhoek zijn volgens Kundic wel aanvaardbaar, omdat ze tussen de beide spoordijken uit het zicht komen te staan.

De gemeenteraad neemt uiteindelijk een beslissing over de locaties. Dat gaat in juli gebeuren. Met de regio wil Soest overleggen over de gekozen locaties.