Over rivier de Laak komt een nieuwe brug ter hoogte van de Markenhaven in de Amersfoortse wijk Vathorst. De brug moet ervoor gaan zorgen dat het gebied Over de Laak op meerdere manieren te bereiken is.

Vorige week hebben de direct aanwonenden via www.amersfoort.nl/overdelaak een presentatie kunnen zien over hoe de nieuwe situatie gaat worden.

In 2015 is samen met de inwoners van Vathorst een visie over de Laak gemaakt. Dat gebeurde in de vorm van een uitgebreid participatietraject. Deze zogeheten ontwikkelingsvisie Over de Laak gaat over de gronden waarvan de gemeente Amersfoort eigenaar is.

De gemeenteraad heeft deze visie in 2016 vastgesteld. In de visie staat onder meer een nieuwe brug over de Laak gepland, zodat er op meerdere plekken toegang tot het natuur- en recreatiegebied is en diverse recreatieve routes mogelijk worden gemaakt.

De gemeente heeft de aanwonenden op woensdag 19 mei geïnformeerd over de nieuwe brugverbinding over de Laak en heeft daarbij ook de schetsontwerpen gepresenteerd.

Met de aanleg van een extra brug wordt het voor alle Vathorsters straks mogelijk om binnen een mum van tijd in het natuur- en recreatie gebied Over de Laak te staan. Verder zorgt de extra brugverbinding voor een evenwichtige verdeling van de plekken waar mensen het gebied kunnen betreden.