Het Informatiecentrum Vathorst blijft permanent gesloten. De coronamaatregelen en het teruglopende aantal bezoekers vormen de aanleiding voor dit besluit van het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV).

Wel wil het OBV geïnteresseerden vooral online blijven informeren over onder meer de bouwprojecten in Vathorst. Sinds de opening van het informatiecentrum in juli 2003 heeft het gebouw aan de Veenslagen ongeveer 150.000 bezoekers ontvangen.

Het zogenoemde i-Centrum was erop gericht iedereen te informeren over alles wat met de wijk Vathorst te maken heeft, zoals woningbouwprojecten, vrije kavels, voorzieningen, verkeer, kunst en cultuur en toekomstige ontwikkelingen.

Rond de bouwvakvakantie wordt het gebouw ontmanteld en deels gerecycled. Diverse geïnteresseerden hebben zich al gemeld om het pand elders te herbouwen. "De vrijgekomen locatie wordt herontwikkeld tot vrije kavels. De verkoop van deze kavels begint aan het eind van het derde of begin van het vierde kwartaal van dit jaar", aldus een woordvoerder.