De gemeente Amersfoort heeft opnieuw 3,5 miljoen euro beschikbaar gesteld om starters op de woningmarkt een handje te helpen. Amersfoorters die voor het eerst een huis willen kopen, kunnen bij de gemeente aankloppen voor maximaal 35.000 euro.

Op de oververhitte Amersfoortse huizenmarkt is het voor starters extreem moeilijk om een huis te kopen. Daarom springt de gemeente opnieuw bij met een starterslening. Met het bedrag dat is vrijgemaakt voor de startersleningen, kunnen ten minste honderd Amersfoortse starters extra financiering krijgen.

In 2016 stelde de gemeente ook al 3,5 miljoen euro beschikbaar aan startersleningen. In het begin werd daar weinig gebruik van gemaakt, omdat de lening voor huizen tot maximaal 212.000 euro gold. Vorig jaar besloot de gemeente dit bedrag flink te verhogen.

Sindsdien groeide de belangstelling explosief. Vorig jaar werden er 52 aanvragen gedaan. Ter vergelijking: in 2019 waren dat er zeventien en in 2018 slechts twaalf. Omdat de pot met geld leeg was, is deze nu opnieuw aangevuld.

De starterslening is alleen beschikbaar voor starters die minimaal een jaar staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen van de gemeente Amersfoort. De regeling geldt voor woningen tot 325.000 euro.