Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie vindt niet dat Nederland te streng is voor mensen die hun gezinsleden naar Nederland willen halen. 

Hij reageert daarmee op de conclusies van een onderzoek naar gezinshereniging die het College voor de Rechten van de Mens woensdag naar buiten bracht. Volgens het college wijkt het Nederlands beleid af van de Europese richtlijn.

Het verwijst onder meer naar de inkomenseis. "Er zijn voorbeelden dat het in Nederland wonende gezinslid slechts 20 euro te weinig verdient en om die reden gezinshereniging niet mogelijk is", schrijft het college. Het benodigde inkomen moet een richtbedrag zijn in plaats van een harde eis.

Hetzelfde geldt voor het inburgeringsexamen. Dat zou evenmin een harde eis moeten zijn, aldus het college. "In de praktijk worden gezinsleden onnodig langdurig gescheiden. Nederland gaat hiermee verder dan het Europese recht toestaat."

In 2012 werden er bijna 20.000 aanvragen voor gezinshereniging gedaan. Daarvan werd in eerste instantie de helft afgewezen. Het college onderzocht bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hoe er met de aanvragen wordt omgegaan.

De Europese Gezinsherenigingsrichtlijn, die sinds 2004 in ons land geldt, is Europees recht en gaat boven het Nederlandse beleid.

Binnen marges

Teeven stelt dat Nederland binnen de marges van de richtlijn handelt. Ook wordt volgens hem van de regels afgeweken als die "enorm onredelijk" uitpakken voor iemand. Het minimumloon als inkomensvereiste vindt hij een acceptabele grens om te voorkomen dat mensen een beroep gaan doen op de bijstand.

Verder wijst hij erop dat de meeste mensen slagen voor het inburgeringsexamen. Dat is bovendien niet bedoeld als selectiemiddel, maar om mensen bekend te laten worden met de Nederlandse taal voordat ze naar Nederland komen.