Geen kamerverhuur meer; het huis aan de Magerhorst in Alphen komt weer voor de lokale woningmarkt beschikbaar.

Dat heeft de eigenaar na overleg met de gemeente besloten. Deze week ontstond nogal wat commotie over het gebruik van het huis. De koper benut het sinds maart om arbeidsmigranten te huisvesten, maar omwonenden kwamen daartegen in het geweer. Zij noemden het 'schandalig' dat juist zo'n voor starters geschikt huis onbereikbaar werd voor die doelgroep.

Eigenaar Lex Hoogeveen vertelt dat hij donderdag overleg met de gemeente heeft gehad. In dat gesprek werd duidelijk dat groen licht voor de kamerverhuur onhaalbaar zou worden. "Het geldende bestemmingsplan laat dit gebruik niet toe. In het gesprek dat ik heb gehad werd duidelijk dat de gemeente niet bereid zou zijn om ontheffing te verlenen." Daarop heeft hij zijn aanvraag ingetrokken.

Voor de huurders die er nu verblijven gaat Hoogeveen vervangende huisvesting zoeken. "Uiteraard ga ik de bewoners niet morgen op straat zetten. Ik neem de tijd om voor hen een alternatief te zoeken."

Op termijn, zodra dat geregeld is, komt de woning weer beschikbaar. "Ik ben voornemens om dit huis weer in de markt te zetten", belooft Hoogeveen.

Een gemeentewoordvoerder bevestigt dat de ontheffingsaanvraag is ingetrokken.